Työmaarekisteri helpottaa rakennusalan yrittäjien hallinnollista taakkaa

12.4.2013

Suomen Tilaajavastuu Oy avaa heinäkuussa 2014 voimantulevien velvoitteiden hoitamiseksi Työmaarekisterin osaksi Veronumero.fi -palveluita ensi vuoden keväänä. 

Suurimmasta osasta rakennusalan työmaista ei löydy julkisesti tietoja, ja pääosa alihankkijoiden laskutuksesta liikkuu ainoastaan paperilla. Tulevien lainmuutosten myötä rakennuttajille, päätoteuttajille ja rakennustyön tilaajille tulee merkittävät työmaakohtaiset tiedonantovelvoitteet.

Uudessa Työmaarekisterissä jokainen työmaa tunnistetaan ja tieto liikkuu yhteisen Työmaa-avaimen avulla. Tavoitteena on rehellisten yrittäjien hallinnollisen taakan keventäminen automatisoimalla viranomaisraportointia. Työmaarekisteri ja Työmaa-avain on tarkoitettu sekä viranomaisille, työn tilaajille että tavallisille asukkaille. Työmaa-avaimella tai kohteen osoitteella löytyy työmaan kaikki keskeiset tiedot. Samalla läpinäkyvyys lisääntyy ja Työmaa-avain kertoo kaikille osapuolille, että lakisääteiset velvoitteet on hoidettu.

Automaattinen raportointi edellyttää tilaajaketjun siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Tässä Finanssialan Keskusliitto ja Verkkolaskufoorumi tukevat rakennusalan Työmaarekisteriä lisäämällä Työmaa-avaimen osaksi Finvoice -verkkolaskua ja sähköistä laskunvälitystä. Muutoksen ansiosta laskut voidaan raportoida automaattisesti ilman turhia paperitöitä suoraan Verohallinnolle, mikä keventää yritysten tulevaa raportointitaakkaa merkittävästi.

Tulevista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa, joista hallitus on antanut esityksen (HE 92/2012) ja jonka eduskunta on hyväksynyt 11. huhtikuuta 2013. Työmaarekisteri ja Työmaa-avain julkaistaan jo nyt, jotta kaikki keskeiset sidosryhmät sekä taloushallinnon ja laskutusjärjestelmien toimittajat ehtivät valmistella ja tehdä tarvittavat muutokset ajoissa omiin palveluihinsa ja järjestelmiinsä.

Uusi toimintamalli tehtiin yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton, Verkkolaskufoorumin, Aalto-yliopiston Real Time Economy -osaamiskeskuksen, Suomen Tilaajavastuu Oy:n sekä kiinteistö- ja rakennusalan merkittävien yritysten kanssa.