Uusi sähkömarkkinalaki muuttaa pelisääntöjä

2.9.2013

Syyskuun alussa voimaan astuvassa uudessa sähkömarkkinalakiin on kirjattu yksityiskohtaisempia vaatimuksia sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta.

Aiemman määritelmän mukaan kantaverkko on ollut nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin yhteyksistä koostuva valtakunnallinen, yhtenäinen ja silmukoitu verkko. Uuden lain mukaan myös säteittäinen yksittäinen johto kuuluu kantaverkkoon, jos sen jännite on riittävän korkea ja se syöttää jakeluverkossa olevaa suurta kulutuskeskittymää.

Uuden kantaverkkomääritelmän mukaan Fingridin vastuulla on rakentaa myös yksittäisiä suurjännitejohtoja esimerkiksi suurissa kaupungeissa jo olevien siirtoverkkojen sisään. Lakimuutos muuttaa myös vastuunjakokysymyksiä. Kantaverkkoon kuuluvat yhteydet tulee normaalisäännön mukaan varmentaa, mikäli vian seuraukset eivät jää paikallisiksi.

– Nyt lakiin kirjatut määritelmät aiheuttavat ilman muuta Fingridillä toimintojen uudelleen arviointia ja varmistuksia. Toimintamme on saatettava vastaamaan lain määritelmiä. Toiminnan laajennukset katetaan kantaverkkotariffimaksuilla, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen toteaa.

Uusi laki määrittelee Fingridin roolin sähkön alkuperätakuiden rekisterinpitäjänä 1.7.2013 lähtien. Alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Rekisterinpitäjä voi myöntää, siirtää, peruuttaa ja mitätöidä sähkön alkuperätakuun.