Voimalaitosten hiilidioksidipäästöt talteen edullisemmin

8.8.2013

VTT:n johtama konsortio on kehittänyt uuden tekniikan, jonka avulla voimalaitosten hiilidioksidipäästöt voidaan kerätä talteen edullisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

VTT:n koordinoimassa FLEXI BURN CFB -hankkeessa kehitettiin kiertoleijupolttoteknologiaan perustuva happipolttokonsepti. Uudessa tekniikassa yhdistyvät happipolton mahdollistama hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä leijupolttoteknologian joustavuus ja taloudelliset hyödyt.

Leijupolttoteknologian etuna ovat korkea hyötysuhde, polttoainejoustavuus ja mahdollisuus käyttää suuria osuuksia biomassaa. Uuden tekniikan polttoainejoustavuus pienentää riippuvuutta tuontihiilestä ja tuo rahallista säästöä, sillä polttoaineena voidaan käyttää halvempia vaihtoehtoja.

Uusien ja jo olemassa olevien voimalaitosten valjastaminen hiilidioksidin talteenottoprosessiin vaatii lisäinvestointeja, sillä osa voimalaitoksen energiasta kuluu väistämättä hapen valmistukseen ja hiilidioksidin keräämiseen.

Uusi tekniikka todistettiin toimivaksi demonstraatiolaitoksessa Espanjassa (30MWth), joka on maailman suurin toiminnassa oleva kiertoleijuhappipolttolaitos. Lisäksi hankkeessa kehitettiin kaupallisen kokoluokan konsepti 300MWe:n laitokselle.