Tukesin tietoon tuli viime vuonna 83 sähkötapaturmaa

1.6.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon tuli viime vuonna 83 sähkötapaturmaa, joiden uhreista 32 oli sähköalan ammattilaisia.

Onnettomuuksista vajaa kolmasosa sattui ammattilaisille. Kuva Mikko Käkelä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) julkaisi toukokuun lopussa seuraamiensa toimialojen viime vuoden onnettomuustilastot. Vuoden 2014 aikana VARO-rekisteriin kirjattiin yhteensä 83 sähkötapaturmaa. Vuonna 2013 sähkötapaturmia kirjattiin 95 ja vuonna 2012 101 kappaletta. Näin lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna kehitys näyttää positiiviselta, mutta joinakin aiempina vuosina sähkötapaturmien määrä on jäänyt 70:n alapuolelle.

Sähkötapaturmien uhreista ammattilaisia oli viime vuonna 32, joista kaikki olivat miehiä. Maallikoille sähkötapaturmia sattui 51, joista 13 naisille. Ammattilaisten sähköisku- ja valokaarionnettomuuksista 26 tapahtui alle 1 kV jännitteellä. Maallikoiden onnettomuuksista lähes kaikki tapahtuivat alle 1 kV jännitteellä.

Ammattilaisten onnettomuuksissa 18 tapauksessa selvittiin ohimenevällä kivulla, mutta 11 tapausta johti alle 30 vuorokauden sairaslomaan ja kolme tapausta yli kuukauden kestäneeseen työkyvyttömyyteen.

Sekä ammattilaisten että maallikoiden onnettomuudet jakautuvat tasaisesti teollisuusympäristöön, julkisiin tiloihin, asuinrakennuksiin ja ulkotiloihin. Ammattilaisten kohdella tämä on ymmärrettävää, mutta maallikoiden tapauksissa yllättävää on, että onnettomuuksista alle kolmasosa, 14 tapausta, tilastoitiin kotioloissa sattuneiksi. Osittain kysymys on myös tapaturmien ilmoitusaktiivisuudesta.

Sähköturvallisuuslain mukaan viranomaisilla sekä verkonhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille vakavista sähkötapaturmista, mutta lievemmät ja etenkin vapaa-ajalla sattuneet sähkötapaturmat jäävät usein ilmoittamatta. Maallikoille sattuneet sähkötapaturmat johtuivat pääasiassa vioittuneista sähkölaitteista, väärin kytketyistä jatkojohdoista sekä laitteiden väärinkäytöstä. Myös omatoimiset sähköasennukset ja itse korjatut sähkölaitteet aiheuttivat onnettomuuksia.

Sähköiskuun menehtyi kaksi henkeä. Heinäkuussa 2014 mies kuoli talon pihalla saatuaan sähköiskun tuntemattomaksi jääneestä syystä. Onnettomuuspaikan tutkimuksessa sähkölaitteista tai -asennuksista ei löytynyt mitään vikaa. Toisessa tapauksessa mies menehtyi kiivettyään ratapihalla seisseen junan katolle.


Tukesin tiedote aiheesta