Räjähdysvaarallisten tilojen laitestandardi uudistettiin

2.3.2015

Seskon uusi standardi SFS-EN 60079-0 määrittelee räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden ja komponenttien yleiset rakenne- testaus- ja merkintävaatimukset.

EX!Standardista "SFS-EN 60079-0 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleisvaatimukset" on julkaistu uusi painos. Standardi tarjoaa hyvät perusteet räjähdysvaarallisten tilojen suojausperiaatteiden ymmärtämiselle. Standardia täydennetään räjähdyssuojausrakenteita koskevilla standardeilla sekä ATEX-direktiivin soveltamista koskevalla liitteellä.

Standardi perustuu IEC-standardiin 60079-0 Explosive atmospheres. Lisätietoja standardista löydät Seskon sivuilta.