Tilaajavastuutarkastuksista jo satoja laiminlyöntimaksuja

2.10.2015

Rakennusalalle on tehty vuosina 2007 - 2014 yhteensä 4 408 tilaajavastuutarkastusta. Tähän mennessä laiminlyöntimaksuprosessiin on johtanut 784 tarkastusta, ja niistä noin kahdessa kolmasosassa on määrätty laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksujen yhteenlaskettu arvo on vajaa kolme miljoonaa euroa.

Lähes jokaisessa rakentamistoimintaa koskevassa laiminlyöntimaksupäätöksessä puutteina ovat olleet verojen maksua sekä eläkevakuuttamista koskevat asiat. Toinen merkittävä peruste laiminlyöntimaksujen määräämiselle ovat olleet tilanteet, joissa tilaajan olisi tullut sopimusta tehdessään ymmärtää, ettei sopimuskumppanilla ole ollut tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan.

Näissä tapauksissa tilaajan olisi pitänyt esimerkiksi ymmärtää alihankintasopimuksen hinnoittelusta, että kyseistä työtä ei voida tarjotulla hinnalla tehdä siten, että sopimuskumppani huolehtii myös verojen tilittämisestä sekä työnantajan sosiaaliturvamaksujen ja vähimmäispalkkojen maksamisesta kaikille työtuloksen aikaansaamiseen tarvittaville työntekijöille.

Monissa tapauksissa sopimuskumppani oli ilmoittanut noudattavansa palkan maksussa esimerkiksi Viron tasavallan minimilainsäädäntöä ja tilaaja oli hyväksynyt asian. Aluehallintovirasto tulkitsee tämän kuitenkin tietoiseksi yritykseksi kiertää Suomen työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Korotettuja laiminlyöntimaksuja on määrätty tähän mennessä kymmenen kappaletta. Näistä päätöksistä kahdesta on valitettu hallinto-oikeuteen, eli ne eivät ole vielä lainvoimaisia. Lisäksi kymmenistä tarkastuksista on käynnistetty prosesseja, jotka mahdollisesti johtavat korotettuihin laiminlyöntimaksuihin.

Rakennusala on tilaajavastuuvalvonnan suurin yksittäinen kohde: kaikista vuosien 2007-2014 aikana tehdyistä tilaajavastuutarkastuksista noin 56 % kohdistui rakennusalalle.


Aluehallintoviraston tiedote aiheesta