Sähköalalta löytyi runsaasti puutteita tapaturmien torjunnassa

2.11.2015

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue löysi tehostetussa valvonnassa runsaasti puutteita sähkö- ja telealan työpaikkojen tapaturmien torjunnassa ja työaikakirjanpidossa.

Työsuojelutarkastajat valvovat nyt jo toisena vuotena peräkkäin tehostetusti sähkö- ja telealan työpaikkoja Etelä-Suomessa. Monissa tarkastetuissa yrityksissä vaarojen arvioinnin laiminlyönti oli johtanut vakaviin työturvallisuuspuutteisiin. Monelle työnantajalle tuli esimerkiksi yllätyksenä, että henkilönostimen kuljettamiseen tarvitaan aina kirjallinen lupa.

Tarkastuksilla on jouduttu puuttumaan myös kuormalavahyllyjen painorajoituksiin, kemikaalien pakkausmerkintöihin, koneiden suojauksiin, asbestinpurkutöihin ja putoamissuojauksen järjestämiseen.

Työsuojeluviranomaisten mukaan riittävällä vaarojen arvioinnilla nämä puutteet olisi tullut havaita yrityksessä jo ennen työsuojelutarkastusta.

Vuoden 2015 aikana tarkastuksilla on tullut vastaan useita yrityksiä, joissa työaikakirjanpitoa ei ole pidetty lainkaan tai se on ollut pahasti puutteellinen. Työaikalain 37 ja 38 §:ien mukaan työnantajan on kirjattava kaikki tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin.


Aluehallintoviraston tiedote