Kierrätä datalaitteet oikein - Näin huolehdit tietoturvasta

3.7.2015

Väärään paikkaan palautettu laite on tietoturvariski ja voi kulkeutua harmailta markkinoilta kolmansiin maihin.

Vanha laite kannattaa toimittaa lähimpään viralliseen SER-kierrätyspisteseen, jotka löytyvät kierratys.info-sivustolta. Voit myös kysyä kauppiaaltasi mahdollisuutta palauttaa laite lukittuun Data-SER-astiaan. SER-kierrätyksen Data-SER -astioita löytyy jo 500 liikkeestä ympäri Suomen.

Jopa yli puolet kulkee ohi virallisen järjestelmän

Käytöstä poistettua laitetta ei missään nimessä kannata palauttaa epämääräisiin keräyksiin tai esimerkiksi takapihalle ilmestyneeseen konttiin.

- Joistakin sähkö- ja elektroniikkalaitteista jopa yli puolet kulkee ohi virallisen järjestelmän. Väärään paikkaan palautettu datalaite on tietoturvariski ja voi johtaa esimerkiksi identiteettivarkauksiin, henkilökohtaisten kuvien väärinkäyttöön ja siihen, että laitteet kulkeutuvat harmailla markkinoilla kolmansiin maihin, Hietala sanoo.

Virallisista SER-kierrätyspisteistä kerätyt laitteet raportoidaan valvovalle viranomaiselle Pirkanmaan Ely-keskukselle ja toimitetaan suomalaisiin käsittelylaitoksiin. Käsittelyssä kaikkien uudelleen käyttöön toimitettavien laiteiden muistit tyhjennetään vielä kertaalleen ohjelmallisesti.

Uudelleenkäyttökelvottomat ja rikkinäiset tai muuten arvottomat laitteet puretaan ja laitteiden sisältämät materiaalit kierrätetään ja hyödynnetään esimerkiksi teollisuuden raaka-aineina uusien tuotteiden valmistuksessa.


Toimi näin:

• Tyhjennä data tietokoneelta tai puhelimelta ennen kierrätykseen viemistä. Verkosta löytyy ilmaisia ohjelmia, joilla kovalevyn voi tyhjentää tai vanhan datan päälle voi kirjoittaa uutta dataa, joka käytännössä hävittää vanhat tiedostot mennessään.

• Tämän jälkeen toimita laite joko lähimpään viralliseen kierrätyspisteseen (pisteet löytyvät sivulta kierratys.info) tai kysy kauppiaaltasi mahdollisuutta palauttaa laite SER-kierrätyksen lukittuun Data-SER-astiaan. Data-SER-astioita löytyy yli 500 liikkeestä ympäri Suomen.

Elker Oy on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen omistama palveluyhtiö, joka osallistuu tuottajien puolesta Suomen virallisen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteverkoston hallintaan.