Fingrid: Sähköpula on mahdollinen tulevana talvena

3.11.2015

Suomi on tulevana talvena entistä riippuvaisempi sähkön tuonnista. Sähkön kulutushuipun ennuste talvelle 2015 - 2016 on viime talven lukemissa 15 000 megawatissa, mutta kotimainen sähköntuotantokyky on laskenut.

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Talven huippukulutustilanteissa Suomen oma sähköntuotantokapasiteetti ei riitä kattamaan kulutusta. Kotimaisten voimalaitosten sulkemiset ovat heikentäneet tilannetta vielä entisestään aiemmista vuosista. Pelivaraa tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien vikaantumiseen ei juuri ole, ja riski sähkönkulutuksen lyhytaikaisiin rajoituksiin on kasvanut.

Talven 2015 - 2016 tehotase. Kuva Fingrid

Sähkön tuonnin tarve on tulevana talvena hyvin kylmänä pakkaspäivänä nousemassa 3 400 megawatin tasolle. Tämä tarkoittaa, että arvioidussa 15 000 megawatin huippukulutustilanteessa viidennes sähköstä on tuotava ulkomailta. Tuontia tarvitaan siis enemmän kuin mitä kaikki Suomen ydinvoimalat yhteensä tuottavat sähköä. Tilanne jatkuu lähivuodet samanlaisena. Edes Olkiluoto 3:n käyttöönotto ei poista tuontiriippuvuutta.

Fingridin arvion mukaan siirtoyhteydet riittävät tuomaan tarvittavan sähkön Suomeen myös tulevana talvena ja, että sähköä on naapurimaissa tarjolla. Pelivaraa tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien vikaantumiseen ei kuitenkaan juuri ole. Fingrid on varautunut tehovajeeseen yhdessä paikallisten jakeluverkonhaltijoiden kanssa. Sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä hetkellisesti, korkeintaan muutaman tunnin ajan.