Korjausrakentamisbarometri lupailee kasvua PK-seudulle

5.5.2015

Korjausrakentaminen on uuden korjausrakentamisbarometrin perusteella edelleen vilkasta. Kahdella kolmesta taloyhtiöstä on jokin korjaushanke tai sen valmistelu käynnissä.

Sähköremontti lisää kodin mukavuutta. Kuva Alli Mäkinen

Korjausrakentaminen koskettaa noin kahta kolmasosaa taloyhtiöistä keväällä 2015. Korjaushankkeita omaavien yhtiöiden osuus on nyt yhtä suuri kuin keväällä 2014. Runsaat 25 prosenttia odottaa korjausrakentamisen määrän kasvua taloyhtiössään, mutta 30 prosenttia odottaa määrän vähentymistä. Näkymä on hivenen vuoden takaista mittausta varovaisempi, sillä kasvua odotti tuolloin 27 ja supistumista 28 prosenttia. Myönteisimpiä kasvuodotuksia on pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa.

Kiinteistöliiton ja Kiinteistölehden 14. kerran toteuttamaan kyselyyn tuli yli 2 100 vastausta. Vastausten perusteella näyttää siltä, että suurelle enemmistölle taloyhtiöistä nykyisellä epävarmalla taloustilanteella ei ole vaikutusta suunniteltujen korjaus- ja ylläpitohankkeiden toteutumiselle.

Ilmalämpöpumppu parentaa energiatehokkuutta. Kuva Ari Uusitalo

Taloyhtiöistä 65 prosentilla on ollut tänä keväänä jokin korjaushankkeen vaihe käynnissä. Määrä on sama kuin vuotta aiemmin. Rakentamis- ja hankesuunnitteluvaiheessa olleiden osuus kasvoi hivenen, mutta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olleiden osuus on hiukan viime vuotta pienempi.

Kuluvana vuonna taloyhtiöissä korjataan eniten piharakenteita, putkistoja sekä ovia ja ikkunoita. Myös märkätiloja ja vesikattoja remontoidaan yleisesti, runsaassa yhdeksässä prosentissa taloyhtiöitä.

Vastausten perusteella uusiutuvan energian hankkeita on toteutettu yhteensä kahdeksassa prosentissa kiinteistöistä. Näistä puolet on ollut ilmalämpöpumppujen asennuksia. Taloyhtiöillä on runsaasti kiinnostusta poistoilman lämmön talteenottoon lämpöpumppuratkaisuilla ja aurinkoenergian hyödyntämiseen. Myös valaistuksen ja valaistuksen energiatehokkuuden parantamisesta suunnitellaan monissa taloyhtiöissä.


Korjausrakentamisbarometri Suomen Kiinteistöliiton sivuilla (pdf)