Imatrankosken voimala pyörii taas täysillä

5.11.2015

Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen neloskoneiston perusparannus on valmistunut. Suomen suurin vesivoimalaitos tuottaa nyt 192 megawatin teholla uusiutuvaa energiaa.

Imatrankosken pato. Kuva Fortum

Maaliskuun alussa aloitettu neloskoneiston perusparannus on saatu valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa uusittiin koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteet. Samalla korjattiin myös koneiston vesiteitä. Vastaavanlainen perusparannus tehtiin aikaisemmin voimalaitoksen kolmoskoneistolle.

– Voimalaitoksen 85 vuotta käytössä olleiden kolmos- ja neloskoneistojen nykyaikaistaminen onnistui hyvin ja suunnitellussa aikataulussa. Nyt päättyvän projektin suuruista perusparannusta ei ole aikaisemmin tehty Fortumin Suomen vesivoimaloille, projektipäällikkö Juha Tella Fortumista kertoo.

Imatran voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneistojen modernisointiurakka työllisti kahden vuoden aikana enimmillään lähes 60 henkilöä.

Fortumin investoinnit Imatran vesivoimalaitokseen jatkuvat. Käynnissä on voimalaitoksen padon, patoluukkujen ja padon päällä kulkevan sillan uusiminen. Padon uusimisurakka valmistuu vuonna 2018. Peruskorjaus parantaa padon turvallisuutta, luotettavuutta ja pidentää käyttöikää.

Fortum omistaa Suomessa 33 vesivoimalaa pääasiassa Oulujoen vesistössä. Vuoksen vesistössä voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.