Uusi standardi jakeluverkkokeskuksista

6.8.2015

Standardi SFS-EN 61439-5 Pienjännitekeskukset. Osa 5: Jakeluverkkokeskukset on julkaistu suomeksi. Standardi koskee yleisissä jakeluverkoissa käytettäviä keskuksia. Tyypillinen standardin sovelluskohde on kaapelijakokaappi, mutta standardi koskee sekä ulos että sisälle asennettavia keskuksia.

Standardia käytetään yhdessä pienjännitekeskuksia koskevan perusstandardin SFS-EN 61439-1 Pienjännitekeskukset. Osa 1: Yleisvaatimukset kanssa. Tässä erityisstandardissa annetaan jakeluverkkokeskusten erityisvaatimukset kuten raskaat mekaaniset testit ulosasennettaville keskuksille.

Tämän standardin julkaisemisen jälkeen on standardisarjasta SFS-EN 61439 olemassa ajan tasalla oleva suomenkielinen versio lukuun ottamatta jakelukiskoja koskevaa osaa 6, jota ei käännetä suomeksi, koska sillä ei ole Suomessa suurta määrää käyttäjiä. Se on kuitenkin voimassa englanninkielisenä SFS-EN standardina. Uusi standardi SFS-EN 61439-5 sisältää sekä suomen- että englanninkielisen tekstin.

Standardituotteita välittää Suomen Standardoimisliitto SFS ry.