Pk-yritysbarometri: Talouden aallonpohja on saavutettu

7.9.2015

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä lähes 90 prosenttia uskoo voivansa säilyttää työpaikat. Rakentamisalalla uskotaan jopa työvoiman määrän hienoisen lisäämisen olevan mahdollista.

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. 7.9.2015 julkaistun syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan työllistämisnäkymät ovat hieman paremmat kuin keväällä. Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat muutenkin myönteisempiä kuin puoli vuotta sitten.

– Palveluissa, teollisuudessa ja rakentamisessa uskotaan siihen, että työvoiman määrää voidaan hieman jopa lisätä. Sen sijaan kaupassa näkymät ovat heikoimmat, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Barometrin vastausten mukaan talouden aallonpohja näyttäisi olevan käsillä, ja talouskasvun odotetaan lähtevän käyntiin vähitellen. Pk-yrityksistä lähes joka kolmas arvioi suhdanteiden paranevat seuraavien 12 kuukauden aikana ja enää vajaa viidennes pelkää niiden edelleen heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia vastaajia oli seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän ja heikkeneviä suhdanteita ennakoivia yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän. Usko talouden käänteeseen on siis selkeä.

Kokoluokittain tarkasteltuna suurimmat paineet sopeuttaa henkilöstön määrää ovat suurimmissa pk-yrityksissä. Muissa kokoluokissa yritykset uskovat kykenevänsä pitämään huolta nykyisestä henkilökunnasta.

– Vaikeaksi tilanteen tekee se, että tuotantokustannusten nousuarviot ovat aivan samaa tasoa kuin viime vuosikymmenen puolivälissä vahvan talouskehityksen oloissa. Nyt samankaltaiseen kustannusnousuun joudutaan sopeutumaan huomattavasti vaisumman kysynnän ja kannattavuuden oloissa, Malinen sanoo.

Syksyn 2015 Pk-yritysbarometriin vastasi yli 6 500 pk-yritystä.


Syksyn Pk-yritysbarometrin aineistot Suomen Yrittäjien sivuilla