Fortum ja UPM jatkavat vesivoimainvestointejaan

8.9.2015

Fortum ja UPM jatkavat vesivoimalaitostensa peruskorjausta ja tehojen nostamista. Suomi on viime vuosina investoinut vesivoimaan, koska säätövoimaa tarvitaan nopeasti lisää. Vesivoima on halutuinta säätövoimaa.

Puolta Suomen 3 000 MW vesivoimasta kontrolloiva Fortum suunnittelee yli kymmenen vesivoimalaitoskoneistonsa uudistamista. Samalla niiden tehot nousevat 15-25 prosenttia.
Myös UPM jatkaa investointejaan. Seuraavaksi se modernisoi Kuusankosken voimalan. Monilla muillakin yhtiöillä on vireillä vesivoimainvestointeja.

Suomessa arvioidaan olevan vanhojen vesivoimaloiden tehojen nostossa ja muutaman uuden voimalan rakentamisessa 600 MW tehoreservi. Siitä puolet on jo rakennettu tai on rakenteilla.
Toisen puolikkaan rakentaminen on vasta suunnitteluvaiheessa. Reservissä on esimerkiksi 100 MW Kollajan allas.

Suomi tarvitsee uutta säätövoimaa, koska hiilivoimaloiden sulkeminen poistaa tehoreservejä 1 400 MW. Myös tuuli- ja aurinkoenergian kasvu edellyttää säätövoiman lisäämistä.