Sähköalalle uusi yleissitova työehtosopimus

9.2.2015

Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry saavuttivat 6.2.2015 neuvottelutuloksen uudesta yleissitovasta Sähköistysalan työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos vaatii vielä liittojen hallitusten hyväksynnän.

Neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimusratkaisu käsittää ajanjakson 1.3.2015 - 31.1.2017. Neuvottelutuloksen mukaiset palkankorotukset määräytyvät työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Ensimmäinen palkankorotus maksetaan 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta.

Neuvottelutulokseen sisältyy myös urakkahinnoittelun uudistamiseen, aikapalkkausjärjestelmään ja työnantajan työntarjoamisvelvollisuuteen liittyviä tekstimuutoksia.

Neuvottelutuloksen hyväksyminen alan työehtosopimukseksi vaatii osapuolina olevien järjestöjen hallintojen hyväksynnän. Asia käsitellään STTA:n hallituksessa 12.2.2015 ja Sähköalojen Ammattiliiton hallituksessa 26.2.2015.

Neuvottelutuloksen piirissä on STTA:n jäsenyrityksissä noin 4 800 sähköistysalan työntekijää. Sähköistysalan työehtosopimuksen yleissitovuus huomioiden neuvottelutuloksen mukaisen työehtosopimusratkaisun piirissä on kaikkiaan noin 10 000 sähköistysalan työntekijää.

  

Lisätietoja:

www.stta.fi
www.sahkoliitto.fi