Caverion lahjoitti työvaatteita katastrofialueiden avustuskohteisiin

9.7.2015

Caverion ja YIT lahjoittivat käytöstä poistetut työvaatteet Punaisen ristin avustuskohteisiin katastrofialueilla.

Uudet ja käyttämättömät työvaatteet eivät enää vastanneet työturvallisuusmääräyksiä mm. liian vähäisen huomiovärin vuoksi, joten niitä ei voinut käyttää työmailla ja asennuskohteissa. Huomiovärin puuttuminen ei kuitenkaan estä vaatteiden käyttöä muussa tarkoituksessa, sillä vaatteet ovat laadukkaita ja käyttämättömiä takkeja, housuja ja haalareita.

Punaisen Ristin mukaan työvaatteet tulevat tarpeeseen, koska erityisesti miesten vaatteita lahjoitetaan vähän. Työvaatteita on kaksi kontillista ja niiden arvo on noin 150 000 euroa.

Caverion ja YIT tekivät yhteislahjoituksen, koska YIT Kiinteistötekniikka oli hankkinut työntekijöille tarkoitetut vaatteet ennen Caverioniksi irtautumista YIT:stä. Käyttämättömille vaatteille haluttiin löytää kohde, missä ne tulevat varmasti hyödylliseen käyttöön.

  

Caverionin tiedote aiheesta