ABB sähköistää Raahen Voiman uusittavan voimalaitoksen

11.5.2015

Toimitus on osa Raahen Voiman noin 121 miljoonaan euron arvoista investointia, jolla uusitaan SSAB:n Raahen terästehtaan voimalaitos.

Raahessa korvataan vanhan voimalaitoksen teknisen käyttöikänsä päähän tulevat laitteet ja parannetaan samalla laitoksen hyötysuhdetta ja ympäristöystävällisyyttä.

Raahen voimala. Kuva Uki arkkitehdit

ABB:n toimitus sisältää140 MVA päämuuntajan, generaattorikatkaisijan, suojausjärjestelmän sekä suurvirtakiskostot generaattorille ja päämuuntajalle.

Lisäksi toimitukseen kuuluvat magnetointijärjestelmä, pienjännitekeskukset ja kiskosillat, taajuusmuuttajat, tasasähkö- ja varavoimajärjestelmät sekä MicroSCADA-järjestelmän päivitys ja laajennus.

ABB:n mukaan Raaheen toimitettava teknologia parantaa kustannustehokkuutta sekä edistää voimalan sähkönjakelun turvallisuutta ja käyttövarmuutta. Raaheen toimitettava päämuuntaja valmistetaan ABB Vaasan tehtaalla. Uudistetun voimalaitoksen on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2016.

Raahen Voima Oy on Rautaruukin (nyk. SSAB) ja EPV Energia Oy:n perustama yhteisyritys, josta SSAB omistaa 75 % ja EPV 25 %. Raahen Voima myy kaukolämpöä Raahen Energialle.