Uudet tilaukset ja tilauskanta kasvaneet – kustannuskilpailukyky heikentynyt jyrkästi

11.8.2015

Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset ja tilauskanta kasvoivat huhti-kesäkuun aikana. Suomen talouden tilanne on kokonaisuudessaan kuitenkin erittäin heikko. Teknologiateollisuus ry:n mukaan yhteiskuntasopimusta tarvitaan rajusti heikentyneen kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 14 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 28 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tammi-huhtikuussa liikevaihto kasvoi neljä prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Markkinatilanteen lievästä paranemisesta kertoo myös alan yritysten saamat tarjouspyynnöt, jotka ovat lisääntyneet jonkin verran koko alkuvuoden aikana.

Suomen keskeisen vientisektorin eli teollisuuden tuotanto on kuitenkin jäänyt tänä vuonna viimevuotista pienemmäksi ja jopa alemmaksi kuin finanssikriisin pahimpaan aikaan.

– Suomi lukeutuu tänä vuonna Kreikan ohella Länsi-Euroopan heikoimmin kehittyviin maihin. Kokonaistuotannolle ennakoidaan parhaimmillaankin vain hienoista kasvua, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen huomauttaa.

Tuotannon sekä investointien vähenemisen seurauksena myös yritysten työpaikat ovat vähentyneet viimevuosina merkittävästi. Alkuvuoden 2008 jälkeen teollisuuden työpaikkoja on kadonnut lähes 100 000.

– Paikallisen sopimisen lisääminen on keskeinen tekijä kustannuskilpailukyvyn hallinnassa. Kansainvälisessä palkkakustannusvertailussa tulee sopimuskorotusten sijasta tarkastella todellisia työvoimakustannuksia. Suomen jäykän palkkamallin vuoksi ansiokehitys ylittää sopimuskorotukset toisin kuin esimerkiksi Saksassa, Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen toteaa.