Fingrid vahvistaa PK-seudun verkkoa 20 miljoonan euron investoinneilla

11.9.2015

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Vantaan Länsisalmen sähköaseman kehittämisestä. Investoinnilla varmistetaan Helsingin sähkönsyöttöä ja turvataan yhteiskunnallisesti tärkeät toiminnot tiheästi asutulla pääkaupunkiseudulla.

Länsisalmen sähköaseman muuntokapasiteettia lisätään uudella 400/110 kilovoltin muuntajalla, asemalle rakennetaan 400 kilovoltin kytkinlaitos ja toteutetaan tarvittavat 400 ja 110 kilovoltin johtojärjestelyt. Aseman keskeinen sijainti Kehä III:n ja Porvoonväylän vieressä huomioidaan asemarakennuksen ja voimajohtorakenteiden suunnittelussa. Liikenneväylille näkyvien varsinaisen asemarakennuksen ja voimajohtojen ns. pääteportaalin suunnitellussa hyödynnetään teollista muotoiluosaamista.

Helsinkiin ja Vantaalle syötetään sähköä Fingridin kantaverkosta Länsisalmen ja Tammiston muuntoasemien kautta. Näiden asemien kautta siirretään sähköä noin 800 000 asukkaalle. Alueen sähkönkulutuksen kasvu ja Helsingin sähköntuotannossa tapahtuvat muutokset edellyttävät sähkönsyöttökapasiteetin vahvistamista.

Noin 20 miljoonan arvoisen investoinnin rakennustyöt alkavat ensi vuoden aikana, ja hanke valmistuu vuonna 2017. Fingrid suunnittelee myös 2020-luvulla toteutettavaksi uuden 400 kilovoltin kaapeliyhteyden rakentamista lähemmäksi Helsingin keskustaa. Länsisalmen sähköaseman kehittäminen tekee osaltaan mahdolliseksi tämän suunnitelman toteuttamisen.