Energiamuodon kertoimet jäävät pois energiatodistuksesta

12.3.2015

Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia, joiden mukaan energialuokat perustuvat tulevaisuudessa laskennalliseen kulutukseen eikä energiamuodon kertoimia enää tarvita.

Pientalojen energiatodistuksen kehittämistä selvittänyt asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle tänään. Työryhmä tarkasteli ja arvioi viittä vaihtoehtoa, joilla pientalojen energiatodistuksen sisältöä voidaan selkiyttää poistamalla vertailtavuusongelmat, joita eri energiamuotojen kertoimet ovat aiheuttaneet. Selvitystyö on tehty eduskunnan aiemmin kansalaisaloitteen yhteydessä tekemän lausuman perusteella.

Ministeri Viitasen mukaan valmistelua jatketaan nyt kahden mallin lisäselvittämisen pohjalta niin, että asia voidaan ratkaista heti vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa.

”Jatkovalmistelua tehdään mallien viisi ja kolme pohjalta. Malli numero viisi on Omakotiliiton kehittämä uusi todistusmalli. Lisäksi jatkovalmisteluun menee työryhmän malli kolme. Tämä linjaus tarkoittaa, että energialuokat perustuisivat tulevaisuudessa laskennalliseen kulutukseen. Lisäksi jatkovalmistelussa tarkistetaan muotokertoimien tasot”, Viitanen toteaa.

Vaihtoehto viidessä rakennuksen energialuokan (A-G) määrityksessä luovutaan käyttämästä energiamuodon kertoimia ja otetaan käyttöön uusi energiatehokkuuden määritystapa, johon luokitus perustuisi. Vaihtoehdossa rakennuksen kokonaisenergiatehokkuusluokka lasketaan rakennuksen kokonaisenergiankäytön perusteella.

Kolmosmallissa energiatodistuksessa ilmoitettaisiin luokitusasteikolla A-G sekä laskennalliseen ostoenergiankulutukseen perustuva luokka että E-lukuun perustuva luokka. Näin nähtävissä olisivat molemmat luokitustavat, jolloin säilytettäisiin nykyisen luokituksen tuomat vertailumahdollisuudet ja ohjausvaikutus. Samalla luotaisiin luokitus, johon energiamuodon kertoimet eivät vaikuta ja joka siten voisi olla helpommin ymmärrettävissä.