Uusi yhteisrakentamislaki vauhdittaisi verkkojen rakentamista

12.11.2015

Hallitus esittää, että viestintäverkkojen ja sähköverkkojen rakentamista vauhditettaisiin verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamista ja -käyttöä kokevalla lailla.

Tavoitteena on laskea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksia lisäämällä eri verkkotoimijoiden yhteistoimintaa sekä edistää digitaalisten palvelujen ja toimintojen kehittymistä.

Uusi yhteisrakentamista ja -käyttöä koskeva laki velvoittaisi viestintä- ja sähköverkkotoimijoiden lisäksi myös vesihuolto- ja liikenneverkkojen verkkotoimijat suostumaan kohtuulliseen verkkojen yhteiskäyttöön tai yhteisrakentamiseen.

Laki myös velvoittaisi verkkotoimijat ja viranomaiset toimittamaan tulevia verkkohankkeita sekä olemassa olevia verkkoja koskevat tiedot yleisesti saataville keskitetyn tietopalvelun kautta.

Yhteisrakentamista koskevan lain rinnalla hallitus esittää, että jatkossa uusiin rakennuksiin sekä peruskorjattaviin kiinteistöihin tulisi rakentaa aina sisäverkko.

Jos verkkoja rakennetaan tai uusitaan, tulee ne toteuttaa viestintäviraston määräykseen 65/2015 M mukaisella tavalla, mutta nykyinen määräys ei kuitenkaan velvoita rakennuttajia tuomaan uusinkaan kiinteistöihin välttämättä mitään kiinteitä tietoliikenneyhteyksiä.

Hallitus päätti yhteisrakentamista ja yhteiskäyttöä koskevan lain sisällöstä 12. marraskuuta 2015. Lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2016.

 

Valtioneuvoston tiedote aiheesta