Uusittu Tukes-ohje S10 on ilmestynyt

16.12.2015

Tukes-ohje S10-2015 on ilmestynyt. Ohje sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset.

Ohje korvaa Tukes-ohjeen S10-2012. Uusittuun ohjeeseen on lisätty seuraavien standardien uudet painokset ja poistettu niiden korvaamat standardit:

  • SFS 6001 (2015)
  • SFS-EN 50119, A1 (2013)
  • SFS-EN 50341-1 (2014) + SFS-EN 50341-2-7 (2015)
  • SFS 6002 (2015)

Tukes on uudistanut ohjeidensa numeroinnin siten, että ohjeet numeroidaan vuosittain juoksevasti toimialasta riippumatta. S10-ohje on uuden numerointikäytännön mukaisesti Tukes-ohje 12/2015. Tunnuksen ”S10” laajan käytön takia myös tämä tunnus on säilytetty ja sisällytetty ohjeen nimeen (S10-2015).

 
Ohje Tukesin verkkosivuilla