Suomessa on 8 MW verkkoon kytkettyä aurinkosähköä

18.11.2015

Suomessa on noin 7,9 megawattia verkkoon kytkettyä aurinkosähköä huipputeholla mitattuna, mikä vastaa teoriassa noin 400 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta.

Aurinkopaneeleita omakotitalon katolla

Energiavirasto teetti kesä-lokakuussa verkkoyhtiöille kyselyn sähkön verkkoon kytketystä pientuotannosta. Kyselyyn vastasi 72 verkkoyhtiötä. Vastausten perusteella Suomessa on 7,9 megawattia verkkoon kytkettyä aurinkosähköä. Ylivoimaisesti suurin osa kapasiteetista muodostui keskisuurista 5 – 100 kW voimaloista.

Verkkoyhtiöittäin jaoteltuna suurin osa voimaloista sijaitsee Carunan alueella (2 280 kW). Toiseksi suurimmat kapasiteettimäärät sijoittuvat Helen Sähköverkkojen (820 kW) ja kolmanneksi Lappeenrannan Energiaverkkojen (547 kW) alueille.

Aurinkosähkön teoreettinen 8 megawatin huipputuotantomäärä vastaa teoriassa 400 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta 20 000 kWh keskivertokulutuksella laskettuna, mutta todellisuudessa aurinkopaneelien vuotuinen sähköntuotto jää kauas paneelien laskennallisesta huipputehosta (watt-peak, Wp).

Maailmanlaajuisesti ja eurooppalaisestikin vertailtuna Suomi tulee vielä monien muiden maiden perässä aurinkoenergian tuotantomäärissä. Esimerkiksi Tanskassa aurinkoenergian laskennallinen nimellisteho oli viime vuonna yli 600 megawattia ja Hollannissa 1 123 megawattia eli 1,1 gigawattia. Aurinkoenergian Euroopan huipputuotantomaassa Saksassa aurinkoenergian nimellisteho oli 38 gigawattia.


Finsolarin tiedote

Wikipedia: Solar power by country