Uudet piensähköasemat parantavat sähkön laatua Etelä-Savossa

19.10.2015

Järvi-Suomen Energian Tommolan uusi sähköasema näkyy asiakkaille parempana sähkön laatuna Ristiinan, Mäntyharjun ja Suomenniemen eteläpuolisilla alueilla. Tommolan sähköasema on yhtiön kolmastoista piensähköasema.

Järvi-Suomen Energia aloitti piensähköasemien rakentamisen ja kehittämisen vuonna 2004. Kehitystyön myötä laitteistoja on tämän jälkeen karsittu ja yksinkertaistettu. Nykyisin asema voidaan rakentaa omakotitalon pohjan kokoiselle alueelle.

Tommolan uusi sähköasema sijaitsee Mikkeli-Kouvola -tien varressa. Asemalla on käytössä 4 johtolähtöä, yhteispituudeltaan noin 280 km. Asiakkaita sähköaseman alueella on noin 1 900. Sähkö johdetaan puuvarmaa 110 kV:n voimajohtoa pitkin sähköasemalle, ja sieltä syöttö jakautuu useisiin 20 kV kaapeloituihin johtolähtöihin.

‒ Tällä on suora vaikutus alueen asiakkaiden sähkö laatuun, koska jakeluverkossa esiintyvät häiriöt vaikuttavat paljon suppeammalla alueella, kertoo Järvi-Suomen Energian käyttöpäällikkö Mika Huttu.

Kaikki sähköasemat on liitetty yhtiön etävalvontajärjestelmään ja niiltä saadaan automaattisesti hälytykset jakeluhäiriöistä Mikkelin valvomoon. Näin vianetsintä- ja korjaustyöt voidaan käynnistää välittömästi. Lokakuun alussa riehuneen Valio-myrskyn korjaustöissä uusi sähköasema nopeutti ja helpotti merkittävästi viankorjausta.

Kokonaisuudessaan Järvi-Suomen Energia on investoinut piensähköasemiin tähän mennessä investoitu lähes 7 miljoonaa euroa. Jakeluverkon uudistamiseen yhtiö käyttää vuosittain yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, josta maakaapeloinnin osuus on noin kolmasosa.