Sähköpiirustusstandardista uudistettu painos

20.5.2015

Standardi SFS-EN 61082-1 antaa yleiset säännöt ja ohjeet informaation esittämiselle dokumenteissa sekä erityissääntöjä sähkötekniikassa käytettäville kaavioille, piirustuksille ja taulukoille.

Standardi opastaa piirustusten ja kaavioiden laatimista ja antaa ohjeet sähkötekniikan erityisdokumenttilajien, kuten piirikaavioiden, asennuspiirustusten ja sijaispiirikaavioiden laadintaan. Verrattuna edelliseen painokseen standardiin on tehty muutoksia esimerkiksi viitetunnusten Piirrosmerkki S01863; Langaton liitäntäkäyttöön erikoistapauksissa sekä tarkennuksia ristiviitteiden käyttöön piirustuksissa.

Langattomien laitteiden käytön yleistyessä on tullut tarve korostaa piirustuksissa, mikäli laitetta ohjataan langattomasti tai laiteella on langaton liitäntärajapinta. Piirrosmerkki S01863 Langaton liitäntä ja siihen liittyvä soveltamisohje A00374 julkaistiin piirrosmerkkistandardissa IEC 60617 vuonna 2012.

Sähköpiirustusstandardin SFS-EN 61082-1: 2015 Sähkötekniikassa käytettävien dokumenttien laatiminen, Osa 1: Säännöt, 3. painos on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. 212-sivuista julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.