Suurjännitestandardista SFS 6001 julkaistiin uusi versio

21.9.2015

Standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset on julkaistu 4. painos. Uusi versio tuo muutoksia esimerkiksi maadoituksissa sallittuihin kosketusjännitteisiin.

Maston maadoitus. Kuva Pertti A Mäkinen

Standardi on valmisteltu SESKOn komiteassa SK 99 Suurjännitesähköasennukset, jonka puheenjohtaja on professori Jarmo Elovaara. Valmistelussa oli mukana komiteajäsenten lisäksi asiantuntijoita muun muassa ympäristöministeriöstä, Pelastusalan keskusjärjestö SPEKistä sekä jakeluverkkoyhtiöistä.

Standardin valmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota maadoituksiin sekä suur- ja pienjänniteasennusten yhteisissä maadoituksissa sallittuihin kosketusjännitteisiin. Standardin uusi versio edellyttää, että muuntamoiden ylijännitesuojaukseen käytetään virtaa rajoittavia ylijännitesuojia eikä suoran maasulun aiheuttavia kipinävälejä.

Muutos parantaa turvallisuutta pienentämällä maasulun todennäköisyyttä. Aikaisemman standardin maadoituksia koskeva luku 9 on korvattu EN 50522 -standardiin perustuvilla luvuilla 10 – 12.

Uudessa standardissa on lisätty uusi luku velvoittaville viittauksille. Tulipalolta suojaamista koskeva kohta 8.7 on uusittu kansallisten vaatimusten mukaiseksi. Standardiin on lisätty myös kansallista soveltamista koskeva liite NA, jossa on esitetty muun muassa perusvaatimukset pylväsmuuntamoiden turvallisuudelle. Uudet vaatimukset korvaavat vanhentuneen pylväsmuuntamostandardin SFS 2646.

     

Seskon tiedote aiheesta