Inspectalle uusi lupa toimia ydinvoimaloiden tarkastajana

22.4.2015

Inspecta Tarkastus Oy sai 2.4. uuden ydinvoimalaitosohjeistuksen YVL E.1 mukaisen auktorisoidun tarkastuslaitoksen luvan (STUK 1/T41214/2015) ensimmäisenä tarkastuslaitoksena Suomessa.

Loviisan ydinvoimala. Kuva Mikko Arvinen

Säteilyturvakeskuksen päätöksellä Inspecta saa suorittaa mekaanisten laitteiden ja rakenteiden suunnittelun sekä valmistuksen vaatimuksenmukaisuuden arviointia Olkiluodon, Loviisan ja Posivan ydinlaitosyksiköissä.

Inspecta Tarkastus Oy on jo pitkään toiminut Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymänä tarkastuslaitoksena. Uusien vaatimusten mukaisen auktorisoinnin saamiseksi STUK arvioi Inspecta Tarkastus Oy:n toiminnan.

Arvionnin mukaan Inspecta Tarkastus Oy:n toiminta on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumatonta. Lisäksi todetaan, että yrityksellä on kehittynyt laatujärjestelmä ja kokenut henkilökunta sekä toiminnan edellyttämät menetelmät, laitteet ja välineet.


Inspectan tiedote aiheesta