Uusi SFS-standardikäsikirja aurinkosähköasennuksista

22.5.2015

Uusi SFS-käsikirja 607 Aurinkosähköjärjestelmät sisältää aurinkosähkölaitteiston suunnitteluun, asentamiseen, käyttöönottoon ja tarkastuksiin liittyviä ohjeita sekä oleelliset standardit.

Aurinkopaneeleita. Kuva Mikko Arvinen

Käsikirjan suunnitteluohjeet kattavat kaikki aurinkosähköpaneeliston osat sisältäen tasasähkökaapeloinnin, sähkötekniset suojalaitteet sekä kytkennän ja maadoitusjärjestelyt. Akkuja ja inverttereitä teoksessa ei käsitellä.

Ohjeissa käydään läpi aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa huomioitavat turvallisuusvaatimukset, asennusten dokumentointi sekä laitteiden valintaan, käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä asioita. Käsikirjassa annetaan sähköpiirustusten avulla esimerkkejä aurinkosähköpaneelien ryhmittelyistä paneeliketjuihin ja osapaneelistoiksi, sisältäen kaapeloinnit, ylikuormitussuojat, erottimet sekä tehomuuntimet.

Kirja perustuu kansainvälisen IEC-julkaisuun Photovoltaic arrays - Design requirements, IEC-standardiin 60364 sekä kotimaiseen SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset -standardiin.
    

Lisätietoja Seskon sivuilla