Imatran vesivoimalan pato peruskorjataan

23.3.2015

Fortum peruskorjaa Imatran vesivoimalaitoksen vuonna 1929 valmistuneen padon vuosien 2015 ja 2018 välillä. Tulevan kesän koskinäytöksiin työt eivät vielä vaikuta.

Imatrankosken voimalan pato. Kuva Mikko Arvinen

Peruskorjaustöiden ensimmäisessä vaiheessa korvataan säännöstelypadolla oleva nykyinen kapea silta uudella leveämmällä sillalla. Uusi patosilta mahdollistaa ajoneuvojen käytön patolaitteiden huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöissä. Vuonna 2016 uusitaan padon sektoriluukku, ja sitä seuraavina vuosina kunnostetaan padon valssiluukut. Hankkeen päätoteuttaja on Destia Oy.

– Peruskorjaushankkeen myötä Suomen suurimman vesivoimalaitoksen vuonna 1929 valmistuneen padon turvallisuus ja luotettavuus paranevat ja padon käyttöikä pidentyy useilla kymmenillä vuosilla, projektipäällikkö Heikki Puuska Fortumista kertoo.

Imatran voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922. Ensimmäinen koneisto otettiin käyttöön vuonna 1928 ja viimeinen eli seitsemäs koneisto vuonna 1951. Voimalaitoksen ympärille syntynyt Imatran Voima Oy fuusioitui Fortum Oyj:ksi vuonna 1998.

Voimalaitoksen nykyinen teho on 185 MW ja sen vuosituotanto on runsaat 1 000 GWh, mikä vastaa yli 230 000 kotitalouden vuosikulutusta.