VTT: Lämpöpumpuilla kerrostalojen lämmönkulutus puoliksi

23.9.2015

VTT:n tutkimuksen mukaan koneellisella ilmanvaihdolla varustettujen kerrostalojen kaukolämmön kulutus olisi mahdollista jopa puolittaa poistoilmalämpöpumppujen avulla.

Poistoilmalämpöpumput yleistyvät vauhdilla kerrostaloissa. Järjestelmä on houkutteleva energiatehokkuusinvestointi erityisesti 1960 -1990-luvuilla rakennetuille kerrostaloille, joissa on koneellinen ilmanvaihto mutta ei lämmön talteenottoa.

VTT:n 13 eri kohteesta keräämien mittaustietojen mukaan poistoilmalämpöpumpuilla on mahdollista vähentää kaukolämmön kulutusta jopa 50 %. Lisäksi lämmön huipputehon tarve laskee 10 - 30 %.

Kaukolämmön tuotannon näkökulmasta asiaan liittyy kuitenkin haasteita. Jos kaukolämmön kulutus vähenee ja tuotantolaitokselle palaavan kaukolämpöveden lämpötila kohoaa, heikentää tämä kaukolämmön siirtoverkon tehokkuutta. Paluulämpötilan nousu voi myös vaikeuttaa lämmön talteenottoa savukaasuista kaukolämpölaitoksella, jolloin lämmöntuotannon hyötysuhde pienenee edelleen. Tuotannon ja jakelun energiatehokkuuden heikentyminen nostaa kaukolämpöyhtiön kustannuksia ja voi nostaa tätä kautta kaikkien alueen asukkaiden kaukolämmön hintaa.

Tutkimuksessa poistoilmalämpöpumppujärjestelmien lämmitysenergian laskennalliseksi kokonaissäästöpotentiaaliksi Suomessa arvioidaan 3,3 terawattituntia. Vastaavasti lämpöpumppujen laajamittaisen käyttöönoton arvioidaan lisäävän valtakunnallista sähkönkulutusta 0,9 TWh.


VTT:n raportti Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä (PDF)