Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on yhä kasvussa

25.8.2015

Konsulttiyritys Accenturen 21 maassa teettämän kyselytutkimuksen vastaajista 57 prosenttia voisi harkita investoivansa omaan sähkön tuotantoon.

Oma energiantuotanto esimerkiksi aurinkopaneelien avulla ja energian varastointimahdollisuudet kiinnostavat erityisesti Etelä-Afrikan, Indonesian ja Brasilian kaltaisissa maissa, joissa sähkön toimitusvarmuudessa on yhä puutteita. Suurin osa, 89 prosenttia, investointeja harkitsevista kuluttajista haluaisi kuitenkin olla kytkettynä myös sähköverkkoon sähkönsaannin takaamiseksi. Pelkästään ympäristöystävällisyyden vuoksi investointeihin on vain vähän kiinnostusta, sillä yli 90 vastaajista katsoi, että järjestelmien pitäisi maksaa hankintahintansa takaisin alle kymmenessä vuodessa ja alkaa tuottaa tämän jälkeen "ilmaista energiaa".

Sähkön pientuotannon lisäksi myös kiinnostus energiansäästöön on maailmanlaajuinen trendi. Accenturen kyselyn vastaajista 66 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut oman energiankulutuksen vähentämisestä. Suurin osa vastaajista oli tehnyt kuluneen vuoden aikana jotakin energiaa säästäviä toimenpiteitä, kuten asentanut energiatehokkaita lamppuja (52 %), vähentänyt laitteiden käyttöä (34 %) tai vähentänyt asunnon lämmitystä tai jäähdytystä (28 %).

Osa kyselyn vastaajista suhtautui varsin epäilevästi sähköä myyvien yritysten todelliseen haluun auttaa asiakkaitaan vähentämään energiankulutustaan. Vastaajista vain 36 prosenttia uskoi saavansa sähköyhtiöltään parasta mahdollista opastusta energiankulutuksen vähentämiseen.

Globaaliin liikkeenjohdon konsultointiin erikoistuneen Accenturen vuosittain teettämään New Energy Consumer -tutkimukseen vastasi yli 11 000 kuluttajaa 21 eri maasta.


Englanninkielinen tutkimusraportti Accenturen sivuilla (pdf)