Seskon verkkolehti esittelee tulevaisuuden sähköverkkoja

26.3.2015

Seskon ry:n verkkolehden vuoden ensimmäisessä numerossa perehdytään älykkäiden sähköverkkojen järjestelmävaatimuksiin, energian varastoinnin teknisiin mahdollisuuksiin sekä ajankohtaisiin standardointikuulumisiin.

Lue Sesko-lehti (PDF) =>

IEC:n tekninen komitea TC 21 Secondary cells and batteries on keskeisessä roolissa suuren mittakaavan energiavarastojen kehittämisessä sähkönjakeluverkkoja varten. Sähköä kulutetaan sitä mukaa kuin sitä tuotetaan, joten sähköntarjonnan on oltava luotettavaa ja kysyntä on aina tyydytettävä.

Tämä edellyttää nopeasti käynnistettävissä olevaa varatuotantokapasiteettia ja ihannetapauksessa varastoa. Sähköyhtiön mittakaavaan sopivat varastointikeinot rajoittuvat yhä lähinnä veden pumppaamiseen, mutta tämä muuttuu uuden, kehittyneen sähköverkon varastoksi soveltuvan akkusukupolven tullessa markkinoille.

Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien standardointia hoitavat lukuisat Seskon tekniset komiteat. Seskon Smart Grid -koordinointikomitea muutettiin vuoden 2015 alussa komiteaksi SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset. Komitean työhön kuuluu esimerkiksi sähköenergian mittausta, energiavarastoja, sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjausta, sähkömagneettista yhteensopivuutta, aurinko- ja tuulisähkö- sekä kotiautomaatiojärjestelmiä koskevien standardien laadintaan osallistuminen.
  

Sesko-lehti 1/2015 (PDF)