Veronumero ja käännetty alv. saavat kiitosta

27.1.2015

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman selvityksen mukaan erityisesti käännetty arvonlisäverojärjestelmä, veronumero ja työmaiden ilmoitusvelvollisuus ovat onnistuneet kaventamaan huomattavasti harmaan talouden liikkumatilaa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman selvityksen mukaan rakennusalalla 1.7.2014 käyttöönotetun veronumeron ja työntekijöiden ja urakoiden ilmoitusvelvollisuuden katsotaan yleisesti vähentäneen tehokkaasti harmaata taloutta. Tästä huolimatta yli puolet rakennusalan yrityksistä pitää harmaan talouden aiheuttamaa kilpailuhaittaa edelleen merkittävänä tai vähintään kohtalaisena.

Verotusneuvos Markku Hirvosen ja dosentti Kalle Määtän tekemän selvityksen mukaan rakennusalalla ongelmat kärjistyvät yhä pitkissä aliurakointiketjuissa, missä arvonlisäverot, työntekijöiden ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut hoidetaan yleensä määrättyyn portaaseen saakka, mutta urakointiketjun loppupäässä esiintyy monesti velvoitteiden laiminlyöntejä.

Viranomaisten mukaan erityinen haaste on valvoa ulkomaisia työnantajia ja näiden palveluksessa olevia ulkomaisia työntekijöitä. Eduskunnassa pohditaankin parhaillaan, voitaisiinko ulkomaille rekisteröidyille yrityksille säätää velvollisuus toimittaa ennakonpidätys Suomessa maksettavista palkoista riippumatta siitä, onko yrityksellä Suomessa kiinteä toimipaikka vai ei.

Viranomaisille harmaan talouden torjuntaan myönnetyt 20 miljoonan euron vuotuiset lisäresurssit ovat maksaneet itsensä hyvin takaisin. Pelkästään rakennusalalla vuonna 2011 käyttöönotetun käännetyn arvonlisäverojärjestelmän arvioidaan kasvattaneet arvonlisäveron tuottoa vuosittain yli 75 miljoonalla eurolla.

Verohallinnon arvion mukaan myös veronumeron käyttöönotto on lisännyt huomattavasti valtion verotuloja kun noin kymmenentuhatta aiemmin pimennossa ollutta ulkomaista työntekijää on joutunut hakemaan itselleen veronumeron. Tammikuussa 2015 veronumerorekisteriin oli merkitty 867 652 henkilöä. Heistä 86 965 oli muita kuin Suomen kansalaisia.

Selvitys julkaistiin 20. tammikuuta. Selvitys perustuu noin 70 asiantuntijan haastatteluihin sekä Rakennusteollisuus RT:n, Rakennusliiton, Verohallinnon, Poliisihallinnon, syyttäjälaitoksen ja ulosottohallinnon kyselytutkimuksiin.Tarkastusvaliokunnan selvitys eduskunnan sivuilla (PDF)