Sähköistysalan yleissitova työehtosopimus on hyväksytty

27.2.2015

Sähköalojen ammattiliiton hallitus on 26.2. pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt sähköistysalan työehtosopimuksen ajalle 1.3.2015 - 31.1.2017. Sähkötekniset työnantajat STTA:n hallitus hyväksyi ratkaisun jo aiemmin 12.2. pidetyssä kokouksessaan.

Työehtosopimuksen sisältämä palkkaratkaisu on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.
Ensimmäinen palkankorotus, suuruudeltaan 0,12 euroa tunnilta, maksetaan lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta.
Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen korotus helmikuulta 2015 maksetaan 20 euron suuruisena kertakorvauksena maaliskuussa 2015.
Tekstimuutokset tulevat voimaan 1.3.2015 lukien.
Toinen palkankorotus toteutetaan 0,4 % suuruisena yleiskorotuksena lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta.
Sopimuskauden 1.8.2016 - 31.1.2017 palkkaratkaisu määräytyy työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan; ensisijassa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuun 2015 puoliväliin mennessä sopimalla tavalla.
Työehtosopimusratkaisu käsittää myös urakkahinnoittelun uudistamisen 1.6.2015 lukien sekä muun muassa aikapalkkausjärjestelmää ja työnantajan työntarjoamisvelvollisuutta koskevia tekstimuutoksia.
Työehtosopimuksen piirissä on STTA:n jäsenyrityksissä noin 4 800 sähköistysalan työntekijää.
Sähköistysalan työehtosopimuksen yleissitovuus huomioiden työehtosopimusratkaisu käsittää kaikkiaan noin 10 000 sähköistysalan työntekijää.