Työturvallisuuspäivä muistuttaa perehdyttämisen merkityksestä

28.4.2015

Tiistaina 28.4. vietetään kansainvälistä työturvallisuuspäivää. Suomessa Työturvallisuuskeskuksen päivän ykkösteemana on tänä vuonna työntekijöiden huolellisen perehdyttämisen merkitys työturvallisuudelle.

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 28.4.2015.

Perehdyttäminen ja työhön opastus on tärkeä osa ennakoivaa työsuojelua. Opastussuunnitelman tulee perustua työn vaarojen selvittämisestä saatuihin tietoihin. Työssä tai työympäristössä havaitut vaarat ja vaaratilanteet on poistettava tai vaaroja on vähennettävä jo ennen työn aloittamista. Hyvään työnopastukseen kuuluu turvallisten työtapojen korostaminen ja työssä mahdollisesti esiintyvien vaaratekijöiden esille tuominen. Erityisen tärkeää huolellinen perehdyttäminen on nuoria kausityöntekijöitä palkattaessa.

Työturvallisuuskeskus järjestää kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä 28.4. viisi seminaaria otsikolla Perehdyttämisen uudet haasteet – parempi työ. Aamupäiväseminaarit järjestetään Kemissä, Kouvolassa, Turussa, Vaasassa ja Varkaudessa.

Tilaisuuksissa Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat ja Aluehallintoviraston työsuojeluvastaavat kertovat esimerkiksi perehdyttämisen vastuualueista aliurakointiketjuissa sekä monikulttuurisuuden huomioon ottamisesta perehdytyksessä.

   

Työturvallisuuspäivä Työturvallisuuskeskuksen sivuilla

Työturvallisuuspäivän kansainväliset sivut englanniksi