Kaakkois-Suomeen syntyi uusi alueverkkoyhtiö

29.12.2015

Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja Haminan Energia Oy ovat perustaneet yhteisen 110 kV alueverkkoyhtiön, Kaakon Alueverkko Oy:n. Uuden yhtiön toiminta käynnistyy 1.1.2016.
 
– Tämä on merkittävä avaus maakunnallisen energiayhteistyön kehittämisessä. Fingridin uuden kantaverkkorajauksen myötä paikalliset verkkoyhtiöt kantavat yhä suuremman vastuun Etelä-Kymenlaakson sähkönjakelun kehittämisestä. Tässä tilanteessa uuden yhtiön perustaminen katsottiin tarpeelliseksi alueen sähkönjakelun käyttövarmuuden ja hintakilpailukyvyn sekä tulevan kehittämisen varmistamiseksi, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Raimo Härmä kertoo.
 
Kaakon Alueverkon verkko-omaisuus tulee koostumaan alueella sijaitsevista omistajayhtiöiden nykyisistä ja Fingridiltä ostettavista 110 kV verkoista. Yhtiöön siirretään Kyminlinna–Virolahden alueella oleva Kymenlaakson Sähköverkon 110 kV verkko ja Haminan Energian 110 kV verkko samalta alueelta. Lisäksi yhtiö ostaa Fingridiltä noin 110 km pituiset suurjännitteiset 110 kV verkot, jotka sijaitsevat Kyminlinnan, Kymin, Vehkalahden, Raipon ja Summan välisillä alueilla.

Kaikkiaan uudella alueverkkoyhtiöllä on perustamisvaiheessa sähköverkkoa noin 150 kilometriä, jota pitkin siirretään sähköä pääasiassa yhtiön omistajien tarpeisiin.
 
– Alueen 110 kV kantaverkon osa on iäkäs ja saneerauksen tarpeessa. Nyt perustetun yhtiön tehtävä on turvata alueen suurjännitteisen siirtoverkon kehittäminen vastaamaan alueen nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tavoitteemme on kehittää Kaakon Alueverkko Oy:n puitteissa Etelä-Kymenlaaksoon yhtenäinen 110 kV verkkorakenne, jonka avulla voidaan suurenkin sähkönkäyttäjän sijoittuminen alueellemme hoitaa kustannustehokkaasti, Haminan Energia Oy:n varatoimitusjohtaja Pekka Raukko sanoo.
 
Uuden yhtiön omistus jakautuu tasan osakkaiden kesken.