Sähkösuunnittelijoiden pätevyydet uudistuvat

29.12.2015

Rakennussähkösuunnittelun pätevyyslautakunta alkaa myöntää uuden järjestelmän mukaisia pätevyyksiä vuoden 2016 alusta alkaen.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyydet luokitellaan vuoden vaihteesta alkaen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin luokkiin. Sähkösuunnittelijan pätevyyttä ei ole kirjattu lakiin, mutta vapaehtoisessa pätevyysjärjestelmässä pätevyydet luokitellaan maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemien suunnittelutehtävien tapaan neljään vaativuusluokkaan, joita ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa tai poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä.

Pätevyys myönnetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Pätevyyden myöntämisessä kiinnitetään huomiota hakijan sähkösuunnittelukokemukseen sekä koulutukseen. Vaadittavat kriteerit on määritelty erillisessä sähkösuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset -taulukossa.

Pätevyydet myöntää rakennussähkösuunnittelun pätevyyslautakunta, jossa ovat edustettuna Senaatti-kiinteistöt, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähköinsinööriliitto ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry sekä Insinööriliitto ry. Pätevyysrekisteriä ylläpitää Sähkösuunnittelijat NSS ry.

Pätevyyslautakunta voi myöntää pätevyyden haettua vaativuusluokkaa alemmassa tai korkeammassa vaativuusluokassa. Vanhoja pätevyyksiä ei enää uusita, vaan pätevyydet on joko uusittava siirtymäsäännösten perusteella tai haettava uuden vaativuusluokan mukaisesti uusina pätevyyksinä.

Lisätietoja uusista pätevyyksistä löydät osoitteesta www.sähkösuunnittelu.fi.