RAKLI: PK-seudun rakentaminen vilkastuu

30.10.2015

RAKLI ry:n kiinteistö- ja rakentamismarkkinoiden suhdannetiedotteen mukaan asuntorakentaminen on palaamassa pääkaupunkiseudulla aikaisempien vuosien tasolle.

Rakennustyömaa Espoon Leppävaarassa. Kuva Mikko Arvinen

Rakentamisen määrä pääkaupunkiseudulla kasvaa kuluvana vuonna reippaasti, vaikka koko maassa kasvua ei vielä ole nähtävissä. Nousua on sekä asuinrakennuksissa, liikerakennuksissa että julkisissa rakennuksissa.

Asuntorakentaminen painottuu tällä hetkellä uusien kerrostaloasuntojen rakentamiseen. Pääkaupunkiseudun asuntoaloitukset nousivat vuoden alkupuoliskolla viime vuoden lopun 6 500 asunnon tasolta 8 000 asunnon vuositasolle. Ensi vuonna uusien aloitusten kokonaismäärän odotetaan nousevan 8500 asuntoon. Kaupungistumisen voimistuminen ja muuttoliike lisäävät kysyntää pääkaupunkiseudulla. Varsinkin uusien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää yhä niiden tarjonnan.

Korjausikään tulevien, muutamien vuosikymmenten ikäisten asuinrakennusten määrä on pääkaupunkiseudulla suuri ja tarve korjaamiselle kasvaa edelleen. Liikerakentamisen uusien aloitusten määrä on vähentynyt, mutta suuret meneillään olevat hankkeet esimerkiksi Kalasatamassa, Pasilassa, Jätkäsaaressa, Keilaniemessä sekä Töölönlahdella pitävät alan työllisyyden ja volyymin korkealla tasolla vielä useita vuosia.

Tilauskantakyselyn mukaan Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten tilauskannasta kohdentuu tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle yli 60 prosenttia, kun osuus vielä vuonna 2013 oli alle puolet. Rakennusyrityksillä on pääkaupunkiseudulla hyvä tilauskanta, kun työn alla ja käynnistymässä on runsaasti suuria monivuotisia hankkeita. Tämä näyttää nostavan tarjoushintoja, mikä lisää RAKLI:n mukaan paineita löytää keinoja kohtuuhintaisempaan rakentamiseen.


RAKLI:n suhdannetiedote