LVI-, rakennus- ja sähköteknisten tuotteiden tiedoille yhteinen kanava

2.1.2018

Koko rakennusalaa kattavasti edustavat LVI-teknisen kaupan liitto, Rakennustietosäätiö ja Sähköteknisen kaupan liitto ovat sopineet yhteistyöstä tuotetietojen tarjoamiseksi yhdestä yhteisestä kanavasta.

- LVI-, rakennus- ja sähköteknisillä tuotteilla on nykyisin omat tuotetietopalvelunsa, jotka ovat tulosta kunkin järjestön pitkäjänteisestä ja menestyksellisestä työstä, LVI-teknisen kaupan liiton toimitusjohtaja Magnus Sirén kertoo.

Nyt alkavan yhteistyön tavoite on kehittää näiden palvelujen rinnalle yhteinen toimintamalli ja käyttöliittymä, jonka avulla tiedon käyttäjä voi saada halutessaan saman kanavan kautta LVI-, rakennus- ja sähköteknisten tuotteiden tuotetiedot suoraan käyttämiinsä ohjelmistoihin.

Sirénin mukaan tästä hyötyisi rakennusalan koko arvoketju aina valmistajista ja maahantuojista ylläpitoon ja loppukäyttäjiin asti. Esimerkkejä tietoa käyttävistä ammattilaistahoista ovat rakennusliikkeet, kiinteistöyhtiöt, arkkitehdit, suunnittelijat, urakoitsijat, kaupat, rakentajat, huoltomiehet ja tarkastajat.

- Yksi syy hakeutumiselle yhteistyöhön on kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio, joka avaa täysin uusia mahdollisuuksia tuotetiedon hyödyntämiselle. Toinen on tuotteiden ja niihin liittyvän teknisen tiedon määrän valtava kasvu, joka tekee tiedonhallinnasta entistä vaativampaa, Sähköteknisen kaupan liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari sanoo.

- On tärkeää, että tuotetiedon tarjonnan väylä on alan yhteisessä omistuksessa yhdistysten ja niiden yhteistyön kautta. Ne ovat kotimaisia, läpinäkyviä, koko rakennusalaa palvelevia toimijoita, ilman kaupallisia intressejä toimintansa motiivina, Rakennustieto oy:n toimitusjohtaja Heimo Salo toteaa.

Salo pitää tärkeänä, että kaikilla rakennusalan toimijoilla olisi jo lähitulevaisuudessa mahdollisuus saada kattavat, heidän tarpeitaan palvelevat tuotetiedot yhdenmukaisessa muodossa nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti yhdestä kanavasta.