Rakentamismääräyskokoelman uudet vaatimukset tulivat voimaan

2.1.2018

Ympäristöministeriö sai joulukuussa päätökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Uudet vaatimukset tulivat voimaan 1.1.2018.

Rakentamismääräyskokoelmaan lisättiin joulukuussa rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaa koskevat ohjeet. Ohjeet korvaavat rakentamismääräyskokoelmassa vuonna 2012 julkaistun D5-ohjeen Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta.

Seikkaperäisissä ohjeissa annetaan laskentakaavat esimerkiksi rakennuksen lämmitysenergian nettotarpeen, laitteiden ja valaistuksen sähkönkulutuksen sekä lämmitysjärjestelmän energiankulutuksen laskentaan. Lisäksi ohjeissa annetaan laskentakaavat esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotannon arviointiin sekä ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutuksen arviointiin.

Rakennusten energiatehokkuutta vauhditetaan uusien rakennusten energiatehokkuusasetuksella ja energiamuotojen kertoimia koskevalla asetuksella, joiden soveltaminen alkoi niin ikään vuoden alusta. Uudet asetukset on päivitetty ympäristöministeriön verkkosivuilla julkaistuun rakentamismääräyskokoelmaan.


Ympäristöministeriön tiedote