Sampo tyrmää MOT-ohjelman väitteet opetuksen puutteista

4.4.2018

Saimaan ammattiopisto Sammon mukaan Yleisradion MOT-ohjelma antoi väärän kuvan oppilaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikan opetuksesta.

Sammon mukaan oppilaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet arvostavat saamaansa koulutusta. Kaakkoissuomen ammatilliset oppilaitokset teettivät viime vuonna laajan haastattelututkimuksen oppilaitoksista vuosina 2015 – 2016 valmistuneille opiskelijoille esimerkiksi heidän näkemyksistään siitä, miten heidän saamallaan koulutuksella pärjäsi työelämässä.

Vastaajista 60 oli valmistunut Sammon sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmasta. Heidän mukaansa opiskelu vastasi hyvin odotuksia keskiarvosanalla 4,1/5.

Suurin osa oppilaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneista asentajista (71,7 %) oli valmistumisen jälkeen työllistynyt vakituiseen tai määräaikaiseen työhön. Lähes puolet heistä (46 %) oli saanut työpaikan opintojensa aikaisesta työssäoppimispaikastaan.

Vastaajista 91,7 % kertoi olevansa valmis suosittelemaan Sammon sähkö- ja automaatiotekniikan opintoja uusille opiskelijoille. Sammon laatupäällikkö Pekka Turusen mukaan tämä kertoo oppilaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoiden arvostuksesta saamaansa koulutusta kohtaan.

 

Sammon tiedote oppilaitoksen sivuilla

MOT-ohjelman artikkeli