STUL:n ja NSS:n suhdannekysely: positiivinen vire jatkuu

4.4.2018

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen jatkuu vahvana.

Sekä sähköurakoitsijat että -suunnittelijat odottavat rakennustuotannon kasvavan tai pysyvän vähintään ennallaan kaikkialla Suomessa. Positiivisimmin tulevaisuuteen katsotaan tällä hetkellä Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.

Eniten odotuksia kohdistuu yhä korjausrakentamiseen. Asuntotuotannon osalta kasvuodotukset ovat saldoluvulla mitattuna aavistuksen matalammat kuin edellisessä kyselyssä, mutta edelleen 90 prosenttia vastaajista odottaa asuntotuotannon kasvavan tai pysyvän ennallaan korkealla tasolla tulevana puolivuotiskautena.

Sähköurakoitsijoiden työkanta on lyhentynyt hieman edellisen kyselyn tilanteesta viime lokakuusta, mutta suunnittelijoista puolet raportoivat työkannan kasvaneen ja vain 4 prosenttia laskeneen. Työkannan mediaani on pysynyt 4 kuukaudessa. Tarjouskyselyjen tilanne on parantunut molemmilla vastaajaryhmillä.

Tulostason odotukset ovat pysyneet viime syksyn tasolla. 30 prosenttia vastaajista odottaa yritystoiminnan tuloksellisuuden parantuvan kuluvana vuonna. Viime vuoden tason säilymiseen luottaa 54 prosenttia vastaajista.

Kysely lähetettiin maaliskuussa 1 637:lle STUL:n ja NSS:n jäsenrekistereihin sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi 225 sähköurakoitsijaa ja 25 sähkösuunnittelijaa.

  

Kyselyn tulokset ja kuvaajat STUL:n sivuilla