Enston virrantasaajat parantavat sähkön laatua Baltiassa

4.9.2018

Ensto toimitti kesällä Viron ja Liettuan haja-asutusalueiden pienjänniteverkkojen haltijoille sähkön laatua parantavia virrantasaajia.

Virossa ja Liettuassa uudet Ensto Phase Balancer -virrantasaajat asennettiin paikoilleen kesän aikana. Enston virrantasaajista vastaavan tuotepäällikkö Sami Laitisen mukaan Virossa ongelmia aiheutui erityisesti alhaisesta oikosulkuvirrasta. Liettuassa ongelmia aiheuttivat verkon matala kapasiteetti sekä jännitevaihtelut, jonka seurauksena esimerkiksi loppukäyttäjän asunnon valot saattoivat välkkyä.

– Virrantasaajilla ongelmiin saatiin asiakkaiden mukaan selkeä parannus. Liettuassa testataan myös Enston Utility Manager -pilvipalvelua, josta asiakkaat voivat seurata laitteen toimintaa reaaliaikaisesti, Laitinen kertoo.

Ensto on sopinut uusien Phase Balancer -virrantasaajien toimituksesta myös Latviaan. Baltian maiden sähkönjakeluverkot koostuvat vielä suurelta osin vanhoista ilmajohdoista. Virossa laitteet toimitettiin maan suurimmalle verkonhaltijalle Elektrileville. Yhtiöllä on noin 475 000 asiakasta ja sen 0,4 – 35 kV verkon pituus on yhteensä noin 61 000 kilometriä. Virossa on tavoitteena siirtyä Suomen tavoin säävarmaan maakaapeliverkkoon, mutta verkon rakentaminen etenee markkinaehtoisesti suhteellisen hitaasti. Näin olemassa olevan ilmajohtoverkon kustannustehokkaalle parantamiselle on maassa vielä runsaasti tarvetta.

 

Enston tiedote