Helsinki selvittää sähkönsiirtoratkaisujaan

6.9.2018

Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko ja kantaverkkoyhtiö Fingrid tekevät yhdessä selvityksen kaupungin lähivuosien verkonrakennustarpeista.

Helsinki varautuu merkittävään asukasmäärän lisäykseen. Tämä edellyttää maankäytön tehostamista ja aiheuttaa samalla kasvua sähkön kulutukseen ja siirtotarpeeseen. Siirtotarvetta kasvattaa myös kantakaupungissa tuotetun sähkön väheneminen Helsingissä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Helsinkiin suunnitellaan järeää kantaverkon 400 kilovoltin sähkönsiirtoyhteyttä.

Helsingin kaupunki suunnittelee yleiskaavan mukaisesti asuntojen ja toimitilojen lisärakentamista, etenkin nykyisten sisääntuloväylien varsille. Osa maankäyttötarpeista sijoittuu 110 kilovoltin avojohdoille varatuille alueille ja niille on etsittävä korvaavia vaihtoehtoja.

Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko ja kantaverkkoyhtiö Fingrid tekevät yhdessä selvityksen kaupungin lähivuosien verkonrakennustarpeista vuoden 2018 loppuun mennessä. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että sähköverkkohankkeet voidaan toteuttaa ennen kaupunkirakentamishankkeiden aloittamista, alustavan aikataulun mukaan viimeistään vuonna 2025.


Helenin tiedote