Sähköinfo oy 50 vuotta

11.7.2018

Sähköinfo oy, alkuperäiseltä nimeltään Sähköliikkeiden palvelu ja kustannus oy, merkittiin kaupparekisteriin 12.7.1968.

Nykyisin sähköalan koulutuspalveluihin ja julkaisuihin keskittyvä Sähköinfo perustettiin alun perin ennen kaikkea tilitoimistoksi. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton edeltäjä Sähköliikkeiden liitto hairahtui vuonna 1966 perustamaan tilitoimiston hoitamaan seitsemän jäsenliikkeensä tilejä, mutta jo seuraavana vuonna huomattiin, että kirjanpitotoiminta oli tottumattomille erittäin työlästä puuhaa.
  

Sähköinfon historiaa:

Sähköliikkeiden palvelu- ja kustannus oy:n toiminta käynnistyi 1960-luvulla

Kirjojen kustannustoiminta ja kurssitarjonta monipuolistuivat 1970-luvulla

Automaatio, teletekniikka ja ATK mullistivat urakoitsijoiden arkea 1980-luvulla

Telekurssit nousivat sähköalan koulutuksen rinnalle 1990-luvulla

SFS-standardit, digisiirtymä ja yleiskaapelonnin tulo kiinteistöihin lisäsivät Sähköinfon koulutuspalveluiden kysyntää 2000-luvulla

Sähköinfon toiminta on entistä monipuolisempaa ja sähköisempää 2010-luvulla

Suomalaista tietoa ammattilaisille, nyt ja tulevaisuudessa