RALA-kysely: Kiire ja tiedonkulun puutteet haasteina

12.2.2018

Rakentamisen Laatu RALA ry:n Rakentajien laatukyselyn tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia. Suurimpina laatuhaasteina rakentajat pitävät kiirettä, katkeilevaa tiedonkulkua ja valvonnan riittämättömyyttä.

Rakentamisen Laatu RALA ry ja Rakennusliitto toteuttivat yhteistyössä työmaan laatukyselyn rakennusliiton jäsenille joulukuussa 2017. Tavoitteena oli saada selville Rakennusliiton jäsenien käytännön kokemuksia laadusta ja kartoittaa näkemyksiä laadun kehitystarpeista sekä keskeisistä ongelmista työmailla.

RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råmanin mukaan laatuun vaikuttavina tekijöinä tutkimuksen tuloksissa nousevat esille suunnitelmien puutteellisuus ja niiden saaminen työntekijöiden käyttöön sekä aikataulukysymykset.

– Keskeytykset ja kiireen tuntu nousevat vahvasti esille, mikä kertoo aikataulutuksen haasteista tai puutteellisesta viestinnästä aikataulujen suhteen. Tulokset osoittavat, että kokonaisuuden hallinnassa, johtamisessa ja tiedonkulussa on parannettavaa. Työmaille toimitettavat suunnitelmat ovat usein liian keskeneräisiä ja puutteellisia. Tulosten perusteella perusasiat ovat kuitenkin varsin hyvässä kunnossa, joten laadun parantamiselle on hyvät edellytykset”, Råman toteaa.

Kyselyn toteuttivat ja analysoivat projektipäällikkö Juha-Matti Junnonen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja asiantuntija Sami Kärnä Aalto-yliopistosta. Junnosen mukaan aliurakoitsijoiden työntekijät kokevat laatuun liittyvät tekijät pääsääntöisesti huonoimmiksi kuin pääurakoitsijan työntekijät.

– Avoimissa vastauksissa keskeisenä laatuongelmana koetaan työhön kohdistuva aikataulupaine. Myös kosteuteen ja muihin työmaaolosuhteisiin liittyvät tekijät ovat keskeisiä laatuongelmia”. Mainintoja saivat myös välinpitämättömyys omiin ja toisten töihin, riittämätön valvonta, ulkomaalaisten työntekijöiden ammattitaidottomuus ja yhteisen kielen puuttuminen. Parannuskeinoina laatuongelmiin mainittiin useimmin työn tekemiseen liittyvän aikataulupaineen poistaminen. Myös ammattitaidon arvostuksen ja koulutuksen lisääminen sekä valvonnan lisääminen mainittiin usein, Junnonen kertoo.


Kyselyn tulosraportti RALAn sivuilla (pdf)