Tukes: Määräaikaistarkastuksia jää tekemättä entistä enemmän

13.12.2018

Tukesin selvityksen mukaan jopa kolmasosa määräaikaistarkastuksista tehtiin viime ja toissa vuonna myöhässä tai jätettiin kokonaan tekemättä.

Tukes selvitti, kuinka käytön johtajaa edellyttävissä kohteissa huolehdittiin sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksista vuosina 2016 ja 2017. Osa tarkastuksista oli myöhässä kuukauden tai kaksi, mutta suurta osaa alettiin sopimaan vasta, kun kyselyt olivat saapuneet. Monessa tapauksessa, jossa kyselyjä lähetettiin samalle henkilölle useasta laitteistosta, oli määräaikaistarkastukset tekemättä kaikista laitteista. Selvityksessä kävi ilmi myös, että käytön johtajia ja laitteistoa koskevista asioista oli lukuisia ilmoituspuutteita.

Uuden, vuonna 2017 voimaan tulleen sähköturvallisuuslain myötä sähköturvallisuussäädöksistä poistettiin kohta, jossa tarkastuksen suorittamisesta velvoitettiin ilmoittamaan Tukesille tai verkkoyhtiölle.

Tukes muistuttaa, että sähköturvallisuuslain mukainen seuraus käytön johtajan tehtävien hoidon laiminlyönnistä on ensivaiheessa lähtökohtaisesti varoitus. Jos laiminlyönnit ovat vakavia eikä laiminlyöntejä varoituksesta huolimatta ole korjattu, voi Tukes kieltää osaksi tai kokonaan käytön johtajan toiminnan määräajaksi tai toistaiseksi.


Lisää aiheesta Tukesin uutiskirjeessä