Sähköalan sanastot kehittyvät

14.9.2018

Sähköteknisiin sanastostandardeihin on tullut ja on lähiaikoina tulossa runsaasti päivityksiä. Viralliset termit ja sanojen suomenkieliset käännökset on helppo tarkastaa IEC:n kaikille avoimelta Electropedia.org-sivulta.

Mitä rectifier tarkoittaa suomeksi? Entä utilization factor? Tai busbar tai smoothing inductor? Ensimmäiseen kysymykseen vastaus löytyy helposti googlettamallakin; tasasuuntaajaa, mutta valaistushyötysuhdetta, kokoojakiskoa ja tasoituskuristinta ei enää niin helposti löydykään. Onneksi sähköteknisten termien viralliset suomenkieliset käännökset on helppo tarkastaa sähköalan kansainvälisen standardointijärjestö IEC:n kaikille avoimelta Electropedia.org-sivulta.

Sanna Koivu

Electropedia-sanakirja toimii 15 eri kielellä. Sanaston suomenkielisten termien laadinnasta vastaavan SESKO:n terminologiakomitea SK 1:n sihteerin Sanna Koivun mukaan hakemistossa on 22 000 englanninkielistä sanaa, joista yli 9 000:lle löytyy sivulta virallinen suomenkielinen käännös.

– Sanastot laaditaan SESKO:n asiantuntijaryhmissä, jotka koostuvat kyseisen alan asiantuntijoista. Tarvittaessa termeistä äänestetään, mutta suomennoksia ei aleta väkisin keksimällä keksimään. Tällöin vaihtoehdoksi jää englanninkielisen termin käyttö, Koivu kertoo.

Sanastoesitysten ahkerimmat kommentoijat löytyvät Kotimaisten kielten keskuksesta, Sanastokeskus TSK:sta ja metalliteollisuuden termipankkia ylläpitävästä MetSta ry:stä.

– Muilla on harvoin tarvetta kommentoida esityksiä, sillä meidän sidosryhmämme ovat hyvin edustettuina komiteoissa.

Koivun mukaan Kotimaisten kielten keskuksesta saa kuulla toisinaan varsin kriittistäkin palautetta esimerkiksi moniosaisten yhdyssanojen käytöstä, mutta sähköalan sanastoissa tekninen yksiselitteisyys saa mennä kielellisen kauneuden edelle.

Termit eivät vanhene tekniikan kehittyessä

Sähkötekniset sanastot on julkaistu Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n SFS-IEC:n standardisarjassa 60050. Suomenkieliset sanastostandardit on luokiteltu 37 eri luokkaan, kuten kytkinlaitteet ja varokkeet, sähköasennustarvikkeet, energiakaapelit ja eristimet, antennit, valaistus ja optinen tiedonsiirto.

Viime vuonna sanastoon päivitettiin pistokytkimiä käsittelevä osa ja nyt heinäkuussa sanastoon päivitettiin sähkön tuottamiseen, siirtoon ja jakeluun liittyvät termit.

– Uusia termejä tuli lähinnä digitaalitekniikan rajapintaan, mutta valtaosa sanastosta pysyi ennallaan. Joitakin vanhoja termejä jätettiin myös pois. Sanastot sinänsähän eivät vanhene, mutta tekniikan kehittyessä vanhoja termejä jää pois käytöstä.

Sähköalalla yhtenäisten sanastojen laadinnalla on pitkät perinteet. IEC:n terminologiakomitea TC 1 perustettiin jo vuonna 1911.

Uusiutuvalle energialle tulee uusia termejä

SFS:n sanastossa julkaistaan lähiaikoina mittalaitesanaston päivitys ja uusi digitaaliteknologian perussanasto. SESKO:n sanastotyöryhmä on kääntämässä parhaillaan myös erillisessä ISO-IEC -yhteistyöryhmässä laadittua energiatehokkuutta ja uusiutuvia energianlähteitä käsittelevää sanastoa. Aurinkosähköjärjestelmien terminologia ei kuitenkaan ehdi mukaan käännöksen ensimmäiseen versioon.

– Minä olen ehdottanut aurinkosähköjärjestelmiä käsittelevän sanaston suomentamista, sillä tälle olisi kiinnostusta myös kuluttajarajapinnassa, mutta tähän työhön ei ole löytynyt vielä vapaaehtoisia asiantuntijoita, Koivu sanoo.
   


www.electropedia.org

Lisätietoja sähköalan sanastotyöstä SESKO:n verkkosivuilla