Sähköliitto julisti 15.2. alkaneen ylityökiellon

15.2.2018

Sähköalojen ammattiliitto ry toimitti 14.2.2018 kello 17.20 Sähkötekniset työnantajat STTA ry:lle ennakkoilmoituksen ylityökiellosta, joka tuli voimaan 15.2. kello 6.00.

Ylityökielto kattaa Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen piirissä olevat työt. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi kestävän ajan. Ylityökiellon ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n asiamies Keijo Ukkosen mukaan kyseessä on Sähköliiton normaali neuvottelumenettely. Työehtosopimusneuvottelut jatkuvan maanantaina 19.2.2018.

Sähköliiton sekä Sähköteknisten työnantajien ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välinen Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus (1.2.2017 – 31.1.2018) on voimassa niin kauan, kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai työehtosopimusneuvottelut ovat muutoin päättyneet.

Oikeudellisesti ylityökielto merkitsee Sähköalojen ammattiliiton jäsenilleen antamaa kehotusta pidättäytyä ylitöiden tekemisestä. Kielto ei estä yrityksiä teettämästä ylityötä, jos työntekijät suostuvat niitä tekemään.