Sähköurakoitsijoiden tulostaso on terveellä tasolla

16.8.2018

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyritysten liikevaihdot olivat liiton jäsenkyselyn tulosten perusteella viimeksi päättyneellä tilikaudella selvässä kasvussa. Tuloksissa näkyy selkeästi vallitseva korkeasuhdanne.

Rakentamisen erinomaista suhdannetta on pystytty hyödyntämään. Sähköurakoitsijoiden keskuudessa maaliskuussa 2018 tehdyn suhdannekyselyn mukaan yritystoiminnan tuloksellisuuden uskotaan edelleen hieman paranevan tänä vuonna. Rakentamisen kokonaisvolyymin uskotaan kasvavan 2,0 prosenttia tänä vuonna, mutta ensi vuonna kasvun ennakoidaan jo pysähtyvän.

STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat selvästi kasvaneet viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana. Vuonna 2017 sähköasennusalan yritys ylsi keskimäärin 5,6 prosentin kasvuun. Vuosien 2013-2015 kolmen vuoden maltillisemman kasvun vaiheen jälkeen kehitys on kaiken kaikkiaan ollut suotuisaa vuosina 2016-2017. Toisilla menee erittäin hyvin ja toisilla huonosti, sillä yrityksistä parhaimman neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia tai enemmän ja taas heikoimman laski 10 prosenttia tai enemmän.

– Yritystalouden kolme peruspilaria; kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat useimmissa jäsenyrityksissämme terveellä pohjalla, iloitsee STUL:n talousjohtaja Sami Pilkkikangas.

STUL:n varsinaisten jäsenyritysten keskuudessa toteutettiin kesän aikana kannattavuustutkimus yhteistyössä Alma Talent Tietopalveluiden kanssa. Tutkimustavan muutoksen myötä mukana on aikaisempia vuosia enemmän yrityksiä, joten tulokset antavat varsin edustavan kuvan alan kehityksestä.

 
STUL:n tiedote